Õppetegevus

Laste õpetamine ja arendamine toimub Pikaliiva Lastehoiu õppekava alusel, mis  vastab koolieelsetele lasteasutustele mõeldud riiklikule õppekavale  – Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määrus nr 87.

Keeleõpe on meie lastehoius väga tähtsal kohal. Me loome kakskeelse keskkonda ning anname meie lastele võimaluse arendada oma emakeeleoskust ja omandada teist keelt kasutades LAK-õppe ja keelekümbluse metoodikat, mis on praegu väga populaarsed nii Eestis kui ka muujal maailmas. Meie multikultuurses keskkonnas ei piisa tänapäeval ühest keelest. Uus põlvkond muutub ainu rohkem kahe-, kolme- või isegi neljakeelseks. Võõrkeelteoskus annab tänapäeval suure konkurentsieelise tööturul ning  kindlustunne reisimiseks.  Meie lapsed omandavad läbi muusika ja  mängulise tegevuse eesti, vene ja inglise keele.

Meie jaoks on oluline, et laste õpetamine ja arendamine toimuks mängulises keskkonnas. See on lastele kõige loomulikum viis õppimaks eluks vajalikke toiminguid ja teadmiseid. Oma tegemistes oleme mänguliselt loovad, looduslähedased ja uusi ideid toetavad. Õppe- ja arendavad tegevused toimuvad väikeses grupis, nii saame läheneda igale lapsele individuaalselt ning toetada ja suunata teda vastavalt tema arengule.

Meie õpetajad on noored, energilised, väsimatud ja suurt soovi täis tegeleda aktiivselt lastega, kuna pisikesed vajavad palju hoolt ja järelvalvet.  Septembrist mai lõpuni käib kaks korda nädalas meie juures muusika- ja liikumisõpetaja, kes arendab lastes huvi muusika ja liikumise vastu. Laulame ja musitseerime erinevatel rütmipillidel, arendame kuulmist, koordinatsiooni ja rütmitunnet. Igapäev kuulame ka klassikalist  muusikat, mis arendab lapse kuulmist ja aitab ka keeleõppes.

Peale igapäevase tegevuse käime palju hoovis mängimas ja õppimas, jalutame, matkame, tähistame rahvakalendri tähtpäevi, istutame taimi, õpime ise söögi tegemist ja teeme palju muud põnevat ja toredat.

Põhilised õppetegevuse valdkonnad:

liikumine ja muusika

kunst

keel ja kõne

mina ja keskkond

matemaatika

võõrkeeled